Veelgebruikte Termen

Analoge babyfoon

Een analoge babyfoon stuurt zoals de naam al zegt een analoog signaal tussen de ouderunit en de babyunit. Voor het versturen van geluid over een afstand tot 150 meter buitenshuis is deze babyfoon goed geschikt. Een analoge babyfoon is over het algemeen goedkoper dan een DECT- babyfoon PMR en babyfoons met camera.

 

Android
Android is een platform gebaseerd op de Linux kernel en het Java-programmeerplatform. Het wordt nu voornamelijk gebruikt voor smartphones en tablets.
Applicaties kunnen verspreid worden via de Google Play Store (vroeger de Android Market).
Android is ontwikkeld door Android Inc, een bedrijf dat in 2005 werd overgenomen door Google.

 

Applicatie
Dit begrip wordt vaak op verschillende manieren gebruikt. In telecommunicatie-jargon wordt met applicatie meestal gedoeld op de toepassingen waarvoor de gebruiker het telecommunicatie-netwerk gebruikt. Het woord applicatie wordt vaak verward met dienst. Als Internet-toegang een dienst is dan is Internet-telefonie een applicatie.

 

Auto tune
Het juiste kanaal wordt automatisch ingesteld.

 

Bandbreedte
De bandbreedte is een maat voor de capaciteit van een communicatie-kanaal. De bandbreedte is groter naarmate er meer informatie per seconde getransporteerd kan worden. Eigenlijk is bandbreedte een begrip uit de analoge communicatiewereld; de bandbreedte zou moeten worden uitgedrukt in Hertz (Hz). In de digitale wereld wordt bandbreedte oneigenlijk gebruikt, en drukt men de bandbreedte uit in bits per seconde.

 

Baud
Geeft de snelheid van modems weer. Technisch is het het aantal malen dat een electronisch signaal per seconde wijzigt.
Omdat dit aantal veranderingen gelijk is aan het aantal te versturen bits per seconde worden ze ook wel door elkaar gebruikt

 

Beeldbabyfoon

Een babyfoon met camera bestaat uit een ouderunit met kleurenbeeldscherm en een camera als babyunit. Hierdoor kun je niet alleen de baby horen, maar kan je hem of haar ook zien. Zelfs in het donker geeft een babyfoon met camera, met behulp van infrarood LED-lampjes, een helder beeld van de babykamer. Ook een babyfoon met camera die je kunt uitbreiden met meerdere camera's behoort tot de mogelijkheden. Op deze manier kun je gemakkelijk meerdere kinderen tegelijk in de gaten houden. Sommige babyunits kunnen ook slaapliedjes afspelen of door middel van een MicroSD opnemen wat er allemaal gebeurt in de babykamer.

 

Bit/s (bps)
Bits per second. Maat voor transmissie-snelheid (of capaciteit van een communicatie-kanaal). Wanneer de transmissiesnelheid gelijk is aan 64 kbit/s, dan worden er dus 64.000 bits per seconde verstuurd. Een enkel bit kan de waarde 0 of 1 zijn. Een combinatie van bijvoorbeeld 8 bits (1 byte) kan op die manier 256 combinaties bevatten. Ieder combinatie kan dan bijvoorbeeld staan voor een karakter. Met 5 bits (32 mogelijkheden) is het dus mogelijk om het alfabet te communiceren.
00000 = A
00001 = B
00010 = C
etc

 

Bluetooth
Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. De techniek is ontwikkeld door het Zweedse  Ericsson.
Normaal gesproken zal het binnen een straal van 1 tot 10 meter functioneren Een zogenoemde 'zichtverbinding' (elkaar kunnen zien) is niet nodig; dankzij de GHz-radioverbinding dringt het bluetooth-signaal ook door vaste materialen (zolang het geen metaal is).
Bluetooth is er in vele versies en niet iedere versie ondersteund alle functies, let daar dus altijd goed mee op!

 

Breedband
De term breedband duidt op een communicatiekanaal met een grote capaciteit. In de jaren zeventig vond men ISDN (64 kbit/s) een breedbandige techniek. Vandaag de dag spreekt men van breedband wanneer de transmissie-capaciteit ("bandbreedte") gelijk is aan 2 Mbit/s of meer. Bij de term breedband kan men vervolgens een onderscheid maken tussen "breedband in de backbone" en "breedband naar de gebruiker". Bij "breedband in de backbone" is de capaciteit van het netwerk weliswaar 2 Mbit/s of meer, maar heeft de individuele gebruiker niet de beschikking over die capaciteit; de netwerk-capaciteit wordt immers gedeeld met meerdere gebruikers. Bij "Breedband naar de gebruiker" heeft de gebruiker wel de beschikking over een dedicated bandbreedte van 2 Mbit/s of meer.

 

Byte
Een groepje van 8 bits. In de telecommunicatie ook wel octet genoemd.

 

CAI
1. Common-Air Interface. Uitbreiding op de CT-2 standaard. Toegang tot telefoonnet
2. Centrale Antenne Inrichting

 

CATV-operator
Organisatie die een kabel-TV netwerk beheert en exploiteert

 

CTCS
Continuous Tone Controlled Squelch System is is een systeem van ruisonderdrukking bij radioverbindingen.. Dit systeem maakt het mogelijk een radiokanaal met meerdere gebruikers te delen, en minimale storing van elkaar te ondervinden. Er wordt een – onhoorbare-  tooncode meegezonden bij het zenden door een portofoon . Alleen als de tooncode van de zendende handset overeenkomt met de tooncode van de ontvangende handset, dan zal de ontvangende handset het signaal weergeven. Hierdoor voorkomt je dat je gestoord wordt door andere PMR-446 zend/ontvangers die op hetzelfde kanaal communiceren.

 

Data
Gegevens die over netwerken worden verstuurd.

 

Database
Computer die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor opslag en raadplegen van gegevens zoals abonneebestanden.

 

Dauwtemperatuur

Dit is de temperatuur waarbij waterdamp omgezet wordt naar water (mist, dauw of rijp) (dew point). De dauwtemperatuur wordt berekend aan de hand van de buitentemperatuur en luchtdruk.

 

DCF

DCF is een tijdseinzender die vanuit Mainflingen in Duitsland via de lange golf een signaal uitzendt dat binnen een straal van meer dan 1500 km te ontvangen is. Dit signaal zorgt ervoor dat de klok zeer nauwkeurig de tijd aangeeft, vandaar dat het DCF signaal vaak aangeduid wordt als atoomklok.

 

DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunications. DECT is een gestandaardiseerde draadloze techniek. DECT biedt als voordeel dat het een hoge geluidskwaliteit heeft (in vergelijking met GSM -geluidskwaliteit), en dat het mobiliteit biedt. De gebruikte frequentieband ligt in het 1800 MHz gebied. Naast de digitale geluidskwaliteit is een DECT afluistervrij en geeft het verschillende functionaliteiten die in het digitale protocol zijn vastgelegd. Een bekend protocol is GAP (zie verder GAP).

 

DECT babyfoon

Een digitale of DECT-babyfoon stuurt een digitaal signaal tussen de baby- en ouderunit. Een digitaal signaal zorgt voor een heldere overdracht van het geluid. Een DECT-babyfoon is goed geschikt voor afstanden tot 50 meter binnen en 300 meter buitenshuis. De Dect babyfoons van Allecto zijn de meest betrouwbare babyfoons die er te koop zijn. Al de Alecto modellen garanderen een 100% storingsvrije verbinding.

 

DSC
Deze codering werkt hetzelfde als CTCSS codes alleen is DCS een digitale codering. Aangezien DCS codering niet op de goedkopere PMR portofoons voorkomt, heb je met een DCS instelling minder kans dat je gestoord word door andere gebruikers.

 

DST
'Daylight Saving Time' , oftwel  zomertijd.

 

Ethernet
Een populair LAN netwerk, origineel ontwikkeld door Xerox voor transmissie tussen computers en terminals.

 

FAX
Facsimile
Een methode voor het overzenden van plaatjes en text over een telecommunicatie netwerk. Aan de zendkant wordt de afbeelding gescand en aan de ontvangerkant teruggehaald en geprint.

 

Flash
Een kortstondige onderbreking van de verbinding tussen een telefoontoestel en de operator of huiscentrale. De meest gebruikte tijd is hierbij 100ms oftewel 1/100 deel van een seconde. Deze onderbreking kan bij de operator gebruikt worden om speciale diensten te activeren, bijvoorbeeld de dienst wisselgesprek. Deze onderbreking zal in de huiscentrale gebruikt worden om een dienst als ‘in de wacht zetten’ of bijvoorbeeld ‘doorverbinden’ te activeren.

 

FM
Frequency Modulation. Frequency modulatie. De te sturen informatie wordt meeverzonden door de draaggolf in frequentie te moduleren. Aan de ontvangkant wordt het signaal ontvangen en gedecodeerd waarna de informatie weer beschikbaar is.

 

FTP
File Transfer Protocol. Een mechanisme om computerfiles te versturen van een computer naar de ander, bijvoorbeeld over het Internet.

 

Gbit/s (gbps)
Gigabits per second. Transmissie-snelheid van 1 miljard bits per seconde

 

Gevoelstemperatuur
In het Engels: wind chill.
Geeft een maat voor het gevoel van kou (windkou/waterkou) of warmte (benauwende warmte of hitte) dat je ondervindt in koude lucht met veel wind of in warme lucht met zon, windstil weer en hoge luchtvochtigheid. Het verschijnsel gevoelstemperatuur, of windkoude, is dus het verschijnsel waarbij het in de wind een stuk kouder aanvoelt dan uit de wind. Hoe kouder het is en hoe harder het waait, des te kouder voelt het aan.
De gevoelstemperatuur wordt berekend aan de hand van de buitentemperatuur en de windsnelheid.

 

Glasvezel
Oftewel: optical fiber. Zeer dunne vezel van glas die gebruikt kan worden voor communicatie-doeleinden. Een glasvezel heeft een zeer grote transmissie-capaciteit. Een fysieke glasvezelkabel, die zich bijvoorbeeld in de grond bevindt, bevat meestal een bundel van een groot aantal glasvezels. Er wordt doorgaans onderscheid gemaakt in Single Mode Fiber (SMF) en Multi-Mode Fiber (MMF).

 

GSM
Global System for Mobile Communications. Digitaal cellulair systeem voor mobiele telecommunicatie-diensten. GSM is oorspronkelijk een Europese standaard, maar wordt ook in andere werelddelen steeds populairder. GSM kan werken op drie verschillende frequenties: 900 MHz, 1800 MHz en 1900 MHz. De variant op 1800 Mhz wordt DCS1800 genoemd, en de variant op 1900 MHz wordt PCS1900 genoemd.

 

Inductie
Inductie is het verschijnsel waar elektrische spanning wordt opgewekt over een geleider. De geleider bevindt of beweegt zich in een veranderend magnetisch veld.
Draadloos opladen zoals in onze ATL-lampen is gebaseerd op inductie.

 

ISDN
Integrated Services Digital Network. Een gestandaardiseerde digitale communicatie-techniek. Omdat ISDN digitaal is, kan het relatief eenvoudig meerdere toepassingen ondersteunen, zoals telefonie, computercommunicatie en/of (low-speed) video-toepassingen. ISDN werkt op basis van communicatie-kanalen van 64 kbit/s en veelvouden daarvan. De twee belangrijkste gestandaardiseerde ISDN-interfaces zijn BRA en PRA. De BRA levert twee B-kanalen , bijvoorbeeld een om te telefoneren en een om te faxen of te Internetten. De PRA levert 30 B-kanalen, bijvoorbeeld voor het koppelen van een PBX aan het openbare telefonie-netwerk.

 

Internet babyfoon

Tot voor kort waren er 3 verschillende technieken op het gebied van babyfoons te onderscheiden, namelijk Analoog, PMR,  en DECT. Sinds kort is daar een techniek bijgekomen die functioneert via het 3G (GSM) of WIFI netwerk. Deze nieuwe techniek wordt toegepast in de IVM-150 Smart Baby Monitor van Alecto en is geschikt voor smartphones en tablets. Alecto maakt het als eerste mogelijk om overal ter wereld je babymonitor te raadplegen op je smartphone of tablet via het 3G- of lokaal WIFI netwerk, zonder dat daarvoor een ingewikkelde installatieprocedure nodig is. Horen, zien en spreken kent voor deze babyfoon dus geen grenzen meer.

 

Kabelmodem
Modem dat wordt gebruikt om interactieve diensten (zoals telefonie en/of Internet-toegang) mogelijk te maken over een CATV -netwerk.

 

Kalibreren
is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen. Het af- of instellen om het in overeenstemming te brengen met de specificatie wordt justeren genoemd.

 

Kbit/s (kbps)
Kilobits per second. Transmissie-snelheid van duizend bits per seconde.

 

LAN
Local Area Network.

 

LED (Light-Emitting Diode)
Een semiconductor die licht uitstraalt in de optische (zichtbare) of infrarode frequentieband

 

Lichtmeting
De intensiteit van licht wordt de lichtsterkte genoemd; de eenheid van lichtsterkte is de candela (afgekort cd).

 

Luchtdruk
De luchtdruk is de druk die in de aardatmosfeer bestaat ten gevolge van zijn eigen gewicht.
De luchtdruk wordt gemeten met een barometer. De meeste moderne barometers bevatten een vrijwel luchtledig doosje dat afhankelijk van de druk meer of minder ingedrukt wordt (doosje van Vidi). Het in meer of in mindere mate indrukken van het doosje heeft een verplaatsing van een daaraan bevestigde wijzer tot gevolg die overgebracht wordt op een wijzerplaat, waarop de luchtdruk kan worden afgelezen. Veel barometers in huis maken van dit principe gebruik. De meeste barometers voor amateurgebruik hebben aanduidingen als "mooi", "bestendig", "veranderlijk", "regen" en "storm". Die vermeldingen dateren uit vroegere tijden, toen er nog weinig bekend was over het verband tussen het weer en de luchtdruk.
Een hoge druk van bijvoorbeeld 1030 of 1040 hectoPascal (hPa) betekent lang niet altijd zonnig weer. Het kan dan ook mistig zijn of regenen. Meestal blijft de neerslag bij een hoge luchtdruk beperkt tot hooguit enkele millimeters, maar er zijn situaties voorgekomen dat er bij een luchtdruk van 1030 hPa uit een lokale bui 10 tot 15 millimeter viel. Omgekeerd kan het in een lagedrukgebied zonnig, droog en rustig weer zijn. Het hangt er vooral vanaf waar het centrum van het drukgebied ten opzichte van het land ligt. Afhankelijk daarvan kunnen we in vochtige lucht met bewolking of mist terechtkomen of juist te maken krijgen met droge lucht en zonnig weer. De luchtdruk kan worden weergegeven als hectoPascal(hPa) , millimeterkwikdruk (mmHg) of inchkwikdruk (inHG). In de Benelux wordt gebruik gemaakt van de hectoPascal notatie. Vroeger werd de luchtdruk ook wel in bar uitgedrukt. 1 mbar is gelijk aan 1 hPa.

 

MAC
Medium Access Control. Een protocol dat het mogelijk maakt om met meerdere gebruikers eenzelfde medium (bijvoorbeeld glasvezel of koperkabel) te gebruiken. Het medium heet dan een shared medium. Zo zijn bijvoorbeeld Ethernet en Token Ring MAC-protocollen in een Local Area Network (LAN ).

 

Mbit/s (mbps)
Megabits per second. Transmissie-snelheid van 1 miljoen bits per seconde

 

Micro-processor
Een IC die dienst doet als "brein" van een computer, of van een switch.

 

Modem
Letterlijk een samenvoegsel van modulator/demodulator. Een modem is benodigd om digitaal verkeer over een analoge lijn te versturen. (Denk bijvoorbeeld aan Internet-verkeer over een telefoonlijn).

 

Monitor functie

Afluisterstand. Voorbeeld: bij een portofoon schakelt deze functie de ruisonderdrukking uit waardoor ook zwakke zenders op dat kanaal beluisterd kunnen worden.

 

 

Multimedia
Een manier om informatie te presenteren aan de gebruiker; het bevat een combinatie van spraak, beeld, tekst, computerdata en/of geluid. Er zijn echter vele definities van "multimedia". De term wordt in diverse contexten gebruikt, bijvoorbeeld multimedia PC (PC met geluid, grafische functies en CD-ROM), multimedia presentatie (presentatie met een combinatie van dia's, films, e.d.), multimedia applicatie (telecommunicatie-dienst waarbij beeld, geluid en/of computerdata wordt uitgewisseld tussen de gebruikers. Zie ook videoconferencing.

 

Portofoon
Draagbaar draadloos toestel voor communicatie tussen een groep mensen. Portofoons worden bijvoorbeeld gebruikt in PMR en PAMR netwerken. De handheld GSM telefoon is de moderne uitvoering voor openbare netwerken.

 

PMR babyfoons

Een PMR babyfoon werkt zoals een portofoon werkt via een radiosignaal. Het is betrouwbare techniek waarbij je gemakkelijk meerdere babyfoons kan aansluiten. De belangrijkste reden waarom ouders een babyfoon met PMR techniek kopen is afstand. Je hebt namelijk een relatief groot bereik. De Alecto DBX-82 kan bijvoorbeeld tot wel 3 kilometer ver komen. Wel is het zo dat het er gebruik wordt gemaakt van open kanalen waardoor het mogelijk is dat je andere signalen op de babyfoon ontvangt. Even zoeken dus welk kanaal in jou buurt het meest gunstig is. 

 

PMR 446
PMR 446 is een standaard voor draadloze communicatie. Het gaat hierbij om kleine, vergunningvrije zendertjes voor persoonlijk gebruik. De afkorting PMR staat voor Personal Mobile Radio, en de toevoeging komt van de frequentie waarop de zendertjes werken: 446 MHz.
Hoewel in de meeste landen van de Europese Unie PMR446 vergunningvrij is, is de frequentie waarop de apparatuur werkt in de Verenigde Staten door de FCC uitgegeven aan radioamateurs, zodat de apparatuur daar uitsluitend door radiozendamateurs mag worden gebruikt.

 

Protectiegraad

Geeft aan in welke mate elektrische apparatuur waterdicht is:

IEC

Klasse

Betekenis

IP-X0

Geen

Geen bescherming

IP-X1

Drupdicht Type I

Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels

IP-X2

Drupdicht Type II

Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van   15°

IP-X3

Spatdicht

Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek   -60° tot 60°

IP-X4

Plensdicht

Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender   welke hoek

IP-X5

Sproeidicht

Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender   welke hoek

IP-X6

Waterbestendig

Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender   welke hoek

IP-X7

Dompeldicht

Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op   1 m)

IP-X8

Waterdicht

Blijft bruikbaar onder water onder de opgegeven   omstandigheden

 

PTT functie
Door op de PTT knop te drukken gaat je portofoon zenden en zal de andere kant jou horen. Zodra je de PTT toets loslaat schakelt de portofoon over op ontvangen.

 

iOS
Het mobiele besturingssysteem iOS (vóór juni 2010 iPhone OS) is het besturingssysteem van de iPhone, iPad, iPod touch en Apple TV. Het wordt ontwikkeld door Apple.
Het besturingssysteem werd voor het eerst openbaar getoond op 9 januari 2007, en werd in juni van dat jaar samen met de iPhone uitgebracht.

 

Portofoon
Draagbaar draadloos toestel voor communicatie tussen een groep mensen. Portofoons worden bijvoorbeeld gebruikt in PMR en PAMR netwerken. De handheld GSM telefoon is de moderne uitvoering voor openbare netwerken.

 

Relatieve luchtdruk

Afhankelijk van het hoogteniveau (in vergelijking met het zeeniveau) is de luchtdruk anders. De absolute luchtdruk geeft de luchtdruk aan die aanwezig is onafhankelijke van deze hoogte (neem deze waarde als referentie). Voor het voorspellen van het weer is het noodzakelijk om de juiste luchtdruk te meten. Ook als men zich bv. 100 meter boven de zeespiegel bevindt. Dit noemt men de relatieve luchtdruk. Per 8 meter neemt de luchtdruk met 1 hPa af. Als u zich niet in de bergen bevindt hoeft u de relatieve luchtdruk niet aan te passen.

 

Roger beep
Als de PTT toets wordt losgelaten aan het einde van een gesprek dan genereert de portofoon een toontje. Dit ter informatie dat de zendknop wordt los gelaten, en de andere kant kan gaan spreken.

 

Router
Een netwerk element dat ervoor zorgt dat informatie-pakketjes door het netwerk van de bron naar de juiste bestemming wordt gebracht. De meeste routers routeren IP-verkeer

 

Server
Computer die diensten verleent aan andere computers (zie client-server ). De server kan bijvoorbeeld gemeenschappelijke informatie bevatten, of centrale computerprogramma's, of printer faciliteiten.

 

Switch
Ander woord voor centrale of (Engels) "Exchange". Voorbeelden van een switch zijn: telefooncentrale , ATM -switch, PBX

 

TCP/IP
Een verzameling protocollen, die gebruikt wordt in Internet. Het bestaat uit TCP en IP. TCP/IP dient ervoor om allerlei communicatie over het Internet/intranet mogelijk te maken, zoals WWW en E-mail.

 

Tijdzone
Een tijdzone is een gebied op aarde met gelijke tijd.
De aarde draait in 24 uur om haar as en is daarom in 24 zones ingedeeld.
De tijd in een bepaalde tijdzone wordt aangegeven als het tijdverschil van de zone met UTC. De nulmeridiaan van Greenwich is het centrum van de UTC.

 

UHF
Ultra-High Frequency. Aanduiding voor frequenties tussen circa 300 MHZ en 3 Ghz.

 

Uitstapvertraging
De tijd die je hebt om je huis te verlaten voordat het alarm actief wordt.
Bij onze DA-100 bijvoorbeeld bedraagt dit 30 seconden.

 

USB
Universal Serial Bus (Universele Seriële Bus), is een standaard voor de aansluiting van randapparatuur op computers. De standaard is uitgevonden door Intel.
Een voordeel van USB is, dat deze de stroomvoorziening van de aangesloten randapparatuur kan verzorgen. Ook kan USB-apparatuur aangesloten worden zonder de computer te hoeven herstarten.

 

UV index

de UV index ( ook wel zonkracht genoemd) geeft een indicatie van de op dat moment gemeten hoeveelheid UV licht. De hoeveelheid ultraviolette straling wordt uitgedrukt in de zonkracht, een index die in Nederland kan variëren van 0 (wanneer er geen uv-straling is) tot 10 (voor de maximale hoeveelheid ultraviolet zonlicht). Bij een lage zonkracht (0-4) verbrandt  de huid minder snel dan bij een hoge zonkracht (7 en hoger) De op grote hoogte in de atmosfeer aanwezige ozonlaag beschermt het aardoppervlak tege n uv-straling. De hoeveelheid ultraviolette straling neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. De temperatuur heeft geen directe invloed op de zonkracht. Op een koele, zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag.

 

VHF
Very High Frequency. Aanduiding voor frequenties tussen ca. 30 MHz en 300 MHz.

 

VOX
Bij een ingeschakelde VOX functie (VOX =Voice Activated Transmission), gaat een portofoon zenden zodra je in de microfoon spreekt.

 

VPN
Virtual Private Network. Een concept waarbij functionaliteit vanuit het openbare netwerk wordt geleverd, terwijl het net lijkt of het functionaliteit betreft van een privé-netwerk. Het voordeel van een VPN is dat het meer dynamisch is dan een privé-netwerk omdat meerdere klanten gebruik maken van dezelfde middelen van het openbare netwerk. Een voorbeeld van VPN-functionaliteit is de mogelijkheid om met verkorte nummers collega's te bellen op een andere locatie. Met behulp van VPN kan men ook Closed User Groups creëren.

 

Windsnelheidsnotatie

De wind kan sterk variëren in snelheid. De windsnelheid heeft veel effect op de gevoelstemperatuur die iemand ervaart.
De windsnelheid kan in diverse notaties worden weergeven:  in meter per seconden(m/s), kilometer per uur(km/h), knopen(knots), miles per uur(mph) of – het meest bekend-  in een getal van de schaal van Beaufort.